a. Thỏa thuận thanh toán

Nhằm xây dựng chính sách rõ rang về vấn đề thanh toán chi phí theo từng sản phẩm khách hàng sử dụng. Trợ Thính E.U đưa ra quy trình thanh toán sau:

Trợ Thính E.U chỉ nhận thanh toán trực tiếp tại cửa hàng khi khách hàng mua sản phẩm.

b. Quy chế hoạt động

  • Thông tin về điều kiện giao dịch chung

+ Sản phẩm không giới hạn về phạm vi địa lý.

+ Sản phẩm được khách hàng đến tận nơi xem xét và mua bán vì thế không có chính sách hoàn trả sản phẩm.

  • Bảo hành sản phẩm

+ Trợ Thính EU áp dụng chế độ bảo hành 1 – 3 năm và sửa chữa ngay lập tức. Hơn thế nữa chúng tôi không thu bất kì khoản lợi nhuận nào khi sửa chữa sau thời gian bảo hành. Do đó bạn có thể so sánh phí thay thế link kiện ở trung tâm chúng tôi với những nơi khác.

+ Máy trợ thính của bạn được bảo trì vĩnh viễn, định kì ba tháng một lần hay bất cứ lúc nào